سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی وب هاست ایران
گفتگو با دانشمندان، مایه بهره مندی ازایشان و به دست آوردن فضیلتهای آنان است . [امام علی علیه السلام]