سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
هرگاه آدمی خوراکش را کم کند، درون شپر نور گردد [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]